Informatie voor deelnemers in 2019

Stichting Art Aalten, Platform Beeldende Kunst Aalten, Bredevoort, Dinxperlo is op 17 maart 2009 opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van een actief kunstklimaat in de gemeente Aalten door het initiëren en stimuleren van activiteiten op het terrein van de beeldende kunst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het organiseren van een tweejaarlijkse kunstroute onder de naam ‘Septemberkunst’.
 • Te fungeren als platform voor in de gemeente Aalten wonende en werkende kunstenaars.
 • Kunst toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.
 • Ten behoeve van de betrokken kunstbeoefenaren te fungeren als spreekbuis richting overheden, bedrijfsleven, culturele instanties en fondsenverstrekkers.

 

Septemberkunst, twee weekenden kunst kijken

 

 •  Septemberkunst wordt iedere twee jaar in de laatste twee weekenden van september georganiseerd in de gemeente Aalten en is sinds 2017 uitgebreid met Stadt Bocholt.
 • Septemberkunst heeft vijf succesvolle edities achter de rug in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2017.
 • Septemberkunst biedt professionele kunstenaars en gevorderde amateurs – die in Aalten wonen of werken of een bijzondere binding hebben met de gemeente Aalten – de gelegenheid individueel of in groepsverband om hun werk te exposeren in eigen ateliers en zich daartoe lenende gebouwen.
 • Stichting Art Aalten verzorgt de organisatie en biedt PR-ondersteuning in de vorm van nader te omschrijven middelen met als doel zoveel mogelijk bekendheid aan het evenement te geven om daarmee zoveel mogelijk bezoekers te genereren.
  Daarnaast biedt Art Aalten twee gezamenlijke expositieruimtes (Bredevoort en Bocholt) waar een werk per deelnemer per locatie tentoongesteld kan worden.
 • Septemberkunst zal aantrekkelijk moeten blijven voor zowel de deelnemers als ook het bezoekende publiek*, daartoe zal er bij de aanmelding worden gelet op originaliteit en nieuw werk. Daarom zal m.i.v. van 2019 iedere aanmelding door een onafhankelijk panel worden getoetst. Onder het hoofdstuk ‘Aanmelding’ leest u hier meer over.

* In verband met deze doelstelling is er in 2017 contact gezocht met Bocholt om Septemberkunst uit te breiden met een grensoverschrijdende kunstroute. Stichting Art Aalten kan daarnaast ook professionele kunstenaars van buiten de gemeente uitnodigen om als betalende deelnemer mee te doen.

Aanmelding:

 

 • Nieuwe deelnemers zullen worden benaderd via advertenties in de lokale bladen in de gemeente Aalten en Stadt Bocholt. Daarnaast kan ArtAalten indien nodig ook kunstenaars van buiten deze gemeenten benaderen als gastdeelnemer.
 • In een vroeg stadium zullen posters en/of flyers worden verspreid op scholen, boekwinkels, musea en openbare gebouwen.
 • Deelnemers die eerder hebben meegedaan, krijgen per mail een uitnodigingsbrief inclusief een digitaal aanmeldformulier waarin wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor Septemberkunst.

 

Wijziging in de spelregels:

 

 • Opgelet: Aanmelding betekent niet dat men automatisch op de deelnemerslijst komt te staan.
 • Van iedere aanmelder, zowel vaste als nieuwe deelnemers, wordt gevraagd om minimaal vijf foto’s van recent werk te uploaden die beoordeeld zullen worden door een onafhankelijk panel.
 • De aanmelder krijgt t.z.t. bericht of hij of zij kan deelnemen aan Septemberkunst. Hiermee willen we bereiken dat het niveau van het tentoongestelde werk wordt verhoogd.
 • Het digitale aanmeldformulier kan pas worden verstuurd wanneer alle informatie is ingevuld. Deze informatie zal ook worden gebruikt voor het maken van een huis-aan-huis-folder, het bekende routeboekje en voor de website. In het formulier kunt u ook aangeven welke informatie hiervoor niet mag worden gebruikt.

Berichtgeving naar de deelnemers:

 

 

Deelnamegeld:

 

 • Dit bedraagt € 50,- per deelnemer en € 25,- voor deelnemende studenten. Als er zich een collectief aanmeldt, betalen ook zij het bedrag van € 50,- per deelnemende kunstenaar.
  Van dit deelnamegeld worden alle PR-activiteiten betaald, alsook de huur en bijkomende kosten van de centrale expositieruimtes en opening/sluiting van Septemberkunst.

 

Thema

Ook nieuw voor 2019 is de mogelijkheid om een gezamenlijk thema in uw kunstwerk(en) te verwerken. Als thema voor 2019 hebben we gekozen voor ‘Vier de vrijheid’ in de breedst mogelijke betekenis van het woord.

 

PR voor meer bekendheid

 

Voor een duidelijke informatiestroom naar bezoekers van Septemberkunst worden diverse middelen ingezet:

 • Vermelding van de activiteit in regionale en landelijke kunstagenda’s.
 • Huis-aan-huisfolder met vermelding van de deelenemers, adres van de expositieruimtes en een plattegrond, deze folder zal begin september in een oplage van 40.000 exemplaren worden verspreid in Aalten, Bredevoort, Dinxperlo/Suderwick en de Stadt Bocholt en omgeving.
 • Website www.septemberkunst.nl en .de
 • Naast informatie over de deelenemers en de adressen waar men de kunstwerken kan bezichtigen, komen hier ook uitgebreide routekaarten op te staan, zo mogelijk gekoppeld aan Google-maps.
 • Facebook wordt ingezet in de maand voor Septemberkunst en zal ook tijdens de twee weekenden voor actuele wijzigingen worden ingezet.
 • Routeboekje A5 met uitgebreide informatie over de deelnemers en routekaarten. Iedere deelnemerkrijgt een halve pagina A5 waar in het kort informatie over de deelnemer komt te staan, de expositieplek, de kunstuiting en maximaal drie afbeeldingen. De informatie is gekoppeld aan de gegevens die de deelnemer op het digitale aanmeldformulier heeft opgegeven.
 • Artikelen in de regionale pers.

 

Centrale expositie

 

De Koppelkerk in Bredevoort is al tweemaal toneel geweest van de centrale expositie. Voor 2019 maken we weer gebruik van deze mooie locatie. In Bocholt zal er een centrale expositie komen in de hal op de eerste verdieping van het Textilwerk in Bocholt.

 • Per deelnemer is er per locatie ruimte voor 1 kunstwerk met een maximale breedte van 1 meter.
 • Er zal een datum en tijdstip worden gecommuniceerd waarop het kunstwerk kan worden gebracht en worden opgehaald. Brengen en halen van de kunstobjecten dient zelf geregeld te worden.
 • De kunstwerken moeten goed worden ingepakt en indien van toepassing worden voorzien van een deugdelijk ophangsysteem, naam, titel en eventueel de verkoopprijs. Er wordt bij verkoop geen commissie berekend.
 • Verpakkingsmateriaal dient u zelf weer mee te nemen.
 • Het werkstuk zal tijdens de expositieweken zijn verzekerd, hiervoor dient men bij aflevering een waardeindicatie af te geven.
 • De plek waar het kunstwerk komt te hangen of staan wordt door de expositiecommissie bepaald en staat niet ter discussie.
 • Bij de afgifte worden per expositieadres twee routeborden meegegeven en vijf routeboekjes per deelnemer en indien gewenst een banner. Bij het ophalen van de kunstwerken dienen deze routeborden/banners weer te worden afgegeven. Niet geretourneerde borden/banners zullen wij in rekening moeten brengen.

 

Eigen expositie

 

Wij adviseren geclusterde expositieplekken, dit is vaak aantrekkelijker voor de bezoeker en zo leert u ook andere deelnemers beter kennen. Maar u kunt natuurlijk ook alleen in uw eigen vertrouwde omgeving exposeren. Waar moet u op letten bij uw eigen expositie:

 • Zorg voor een duidelijke herkenning d.m.v. de routeborden die wij verstrekken
 • Wees kritisch op uw eigen werk dat u wilt laten zien: Less is more.
 • Exposeert u thuis, denk dan aan uw privacy door persoonlijke spullen tijdelijk te verplaatsen.
 • Gebruik uw eigen (sociale) media kanalen om uw deelname bekend te maken.
 • Wens- of ansichtkaarten zijn vaak aantrekkelijk als verkoopmiddel.

 

Publieksprijs

 

In beide centrale exposities kunnen de bezoekers d.m.v. een stemformulier een kunstwerk kiezen dat het meest indruk heeft gemaakt. De makers van de vijf meest gekozen kunstwerken ontvangen een publieksprijs.

Heeft u nog vragen over Septemberkunst dan kunt u mailen
naar het secretariaat: secretariaat.artaalten@kpnmail.nl
Aalten, februari 2019

Stappenplan:

 • Februari: bekendmaking via plaatselijke media en de eigen website.
 • Maart: informatiebrief aan het bestaande adressenbestand verwijzend naar een digitaal aanmeldformulier.
 • Beoordeling binnengekomen aanmeldingen door een onafhankelijk panel.
 • Bericht over deelname/afwijzing met toelichting aan de aanmelders.**
 • Juni: moet al het materiaal voor de pr-middelen binnen zijn.**
 • September: Aanleveren van het materiaal voor de centrale exposities, ophalen routeborden.**
 • September: Officiële opening 20 september.
 • September: Twee weekenden Septemberkunst, 21-22 en 28-29 september afsluiting op zondag 29 september.
 • Maandag 30 september: ophalen materiaal en retourneren routeborden.

** De exacte data zullen t.z.t. gecommuniceerd worden.