Photographie | Fotografie

Vorheriges FotoNächstes Foto
Danke! Bedankt!
Title: Strassenfest Leipzig 2015
ARTIST: Paul Kerkhoffs
Stimmen: ?

Category: Photographie | Fotografie
Ansichten: ?
Beschreibung | Beschrijving : Gomdruk op aluminium plaat. Lichtecht Een gomdruk is een vorm van chromaatfotografie voor het vervaardigen van positieven op papier, waarbij gebruik wordt gemaakt van de lichtgevoeligheid van mengsels van Arabische gom met dichromaten, terwijl het beeld op de oorspronkelijke onderlaag blijft. De gomdruk behoort tot de zogenaamde edele procedés en is een der oudste kopieerprocedés. Het procedé berust op de onoplosbaarheid van die gedeelten van de gevoelige laag, die door het licht getroffen zijn. Deze laag bestaat uit een mengsel van Arabische gom, een dichromaat en een pigment (kleurstof) dat in een dunne laag op tekenpapier wordt gestreken. In tegenstelling tot de kooldruk, behoort de gomdruk tot de directe kopieerprocedés. De oppervlakte van het tekenpapier (ruw, korrelig of glad) speelt een grote rol. Een nadeel is dat de halftoonwaarden gedeeltelijk verloren gaan. Toevoeging van stijfsel en gelatine kan hieraan tegemoetkomen. Het zelf prepareren van het papier stelt de fotograaf in staat naar believen papiersoort, grondstoffen en kleur te kiezen, waardoor een persoonlijk stempel op zijn werk wordt gedrukt en het karakter van het beeld sterk wordt beïnvloed. Om een sterk inzinken van de gom-pigmentoplossing tegen te gaan, verdient het aanbeveling, het papier een voorbehandeling te doen ondergaan, door het te bestrijken met een gelatine-chroom-aluin-oplossing (vergelijk met gevoelige laag van het overdrachtpapier bij de kooldruk) of met een 2% stijfseloplossing. De gomdruk werd omstreeks 1855 uitgevonden door Alphonse Louis Poitevin (1819-1882).

Die Teilnehmer*innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieser Septemberkunst-Galerien einverstanden.

Die im Rahmen der Septemberkunst-Galerien eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Das Einreichen solch entsprechender Bilder zieht den Ausschluss aus den Septemberkunst-Galerien nach sich. Der Betreiber der SeptemberKunst (Art Aalten) behält sich vor, hochgeladene Bilder nach der Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen zu löschen.

Um an den Septemberkunst-Galerien teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, bei Einreichung Ihre Daten zu übermitteln und die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Es steht allen Teilnehmer*innen jederzeit frei, per Widerruf unter > info(at)SeptemberKunst.eu von der Teilnahme zurückzutreten oder selbst Ihre Daten zu löschen.

Die von den Einsendern eingereichten Bilder werden zum Zwecke einer Veröffentlichung durch beteiligte Dritte (Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren) ausschließlich im Rahmen der Septemberkunst (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) weitergegeben. Der/die Teilnehmer*in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.

Die von den Teilnehmer*innen eingegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Galerien und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und nach Zweckerreichung oder Löschung in den Galerien wieder entfernt. Eine Übermittlung an Dritte und eine eigene werbliche Nutzung der Daten erfolgt nicht.

De deelnemers verklaren hun toestemming voor het gebruik en de opslag van hun gegevens voor uitsluitend Septemberkunst-Galeries

De afbeeldingen die bij Septemberkunst-Galeries worden ingediend, mogen niet worden beschouwd als obsceen, beledigend, lasterlijk, ethisch verwerpelijk, verheerlijkend geweld, pornografisch, intimiderend, ongeschikt voor minderjarigen, racistisch, opruiend, xenofoob, radicaal rechts en/of anderszins verwerpelijk.

Het indienen van dergelijke afbeeldingen zal leiden tot uitsluiting van Septemberkunst-Galeries. De websitebeheerder van Septemberkunst (Art Aalten) behoudt zich het recht voor om geüploade afbeeldingen na publicatie zonder opgave van redenen te verwijderen.

Om deel te kunnen nemen aan Septemberkunst-Galeries, is het essentieel na het indienen van uw gegevens de toepasselijke gegevensbeschermingsverklaring te accepteren. Het staat alle deelnemers te allen tijde vrij om hun toestemming bij >  info(at)SeptemberKunst.eu op te zeggen of zelf hun gegevens te verwijderen.

De door de deelnemers ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor PR-doeleinden en worden na het bereiken van het doel weer verwijderd of uit de galeries verwijderd. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven of voor reclamedoeleinden gebruikt.

De door de deelnemers ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor PR-doeleinden en worden na het bereiken van het doel weer verwijderd of uit de galeries verwijderd. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven of voor reclamedoeleinden gebruikt.